FAQs Zorg legitimatie

De zorg legitimatie van mijn klant is verlopen in ONS, maar er is vanuit de gemeente wel toezegging op verlenging. De coaching gaat hierdoor wekelijks door, maar ik kan mijn uren niet registreren. Wat nu?

Het kan voorkomen dat een nieuwe zorg legitimatie nog niet is ontvangen, maar je wel vanuit de gemeente toezegging hebt dat deze zal worden verlengd. Stuur dan een schriftelijke (e mail) bevestiging vanuit de gemeente door naar het Aanmeld- en Informatie Team via ai@de-zorgcoach.nl waaruit blijkt dat er toestemming is om de coaching door te zetten. Het Aanmeld- en Informatie Team zorgt er dan voor dat het zorgarrangement weer in ONS komt te staan en jij de uren op de klant kan registreren. Let op: Als jij geen schriftelijke bevestiging hebt en jij werkt door op de klant zonder een zorg legitimatie, dan kunnen wij jou deze uren niet vergoeden.


Ga direct naar:

Kaderboek

Werkinstructie

Externe bron


Was this article helpful?

FAQ HOME