FAQs Teamrollen

Wat zijn de taken van de Mentor?

Als Mentor heb je nu concreet de volgende verantwoordelijkheden: De eerste 3 maanden dat een nieuwe coach start fungeer jij als eerste aanspreekpunt voor inhoudelijke begeleiding en algemene vragen. De nieuwe coaches zullen een praktische inwerkperiode krijgen vanuit Zorgcoach NL op het gebied van de praktische uitvoer, systemen e.d. Intervisiebijeenkomsten coördineren.


Ga direct naar:

Kaderboek

Werkinstructie

Externe bron


Was this article helpful?

FAQ HOME