FAQs Klacht

Ik heb een klacht over een collega. Waar kan ik deze uiten?

Als jij een klacht hebt, dan kan je deze eerst bespreken met de betrokken persoon. Komen jullie samen niet tot een oplossing, dan kan je telefonisch contact opnemen met één van de ondersteunende teams (Teamcoach, AI, BO, KenB, Directie) of de klacht schriftelijk indienen via het klachtenformulier op onze website.


Ga direct naar:

Kaderboek

Werkinstructie

Externe bron


Was this article helpful?

FAQ HOME