FAQs Declareren

Wanneer moet ik mijn onkosten en reiskosten declareren?

Onkosten en reiskosten lever je in de eerste week van de maand in. De betaling vindt plaats aan het einde van de opvolgende maand. Bijvoorbeeld: als jij jouw onkosten in de eerste week van mei hebt ingeleverd, dan wordt dit eind juni uitgekeerd. Mocht het wegens ziekte of vakantie echt niet lukken om het binnen de termijn aan te leveren, dan kan het in overleg met Team Backoffice maximaal één maand later worden ingediend. Worden de declaraties niet tijdig aangeleverd, dan kunnen wij deze helaas niet meer in behandeling nemen en uitbetalen.


Ga direct naar:

Kaderboek

Werkinstructie

Externe bron


Was this article helpful?

FAQ HOME