FAQs Declarabel

Wat is declarabele tijd en wat niet?

Wat declarabele en niet declarabele tijd is verschilt per regio en per gemeente. Voor vragen hierover kan je terecht bij jouw teamlid De Visionair en anders bij het Aanmeld- en Informatie Team. Declarabele tijd is klantgebonden tijd: het coachen van de klant, tijd die je ten behoeve van de klant hebt gemaakt en niet tijdens de coaching hebt kunnen uitvoeren (dit dient wel binnen het arrangement te zijn) en evaluatiegesprekken met de klant. Niet declarabele tijd is niet-klantgebonden tijd: reistijd (afhankelijk van de pakketten die een gemeente vergoed), teamoverleg, intervisie, training en ziekte en verlof.


Ga direct naar:

Kaderboek

Werkinstructie

Externe bron


Was this article helpful?

FAQ HOME